پورتال جامع مهدویت دروازه‌ای است به سوی آگاهی، دانایی و همکاری درباره امام موعود.
تاکنون 117148‌ نفر در پورتال عضو شده‌ و به 34399 پرسش پاسخگویی شده است؛ 974 پرسش نیز در حال پاسخگویی است.
پیشخوان محصول
به پیشخوان محصول برگزیده درباره مهدویت خوش آمدید!
شما می‌توانید علاوه بر جستجو در فهرست محصولات، جزئیات مربوط به مستندات هر یک از آنها را مشاهده کنید و موارد دلخواه را ـ برای ثبت در صفحه شخصی ـ سفارش دهید.

کتاب

اساتید حوزه و دانشگاه

دانشجویان، طلاب و جوانان

کودکانشاعر: مهدی وحبدی صدر، تصویرگر: کلثوم نظری، رنگ آمیزی و گرافیک: محمد علی مروج زاده، تنظیم: محمد یوسفیان
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، نوبت‌چاپ اول، تابستان 1390
12صفحه، شابک: 2-06-6262-600-978
کتاب حاضر سومین جلد از مجموعه شکوفه‌های امید است با نام مثل گل نرگس، این جلد از کتاب نیز مانند جلدهای قبل از سه بخش شعر، رنگ آمیزی و آموزش اعداد تشکیل شده‌است. کتاب حاضر کتابی مصور است که جنبه آموزشی و سرگرمی برای کودکان دارد. در ابتدا جمله‌ای در مورد امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف بیان شده گاهی در مورد زمان تولد ایشان،گاهی به امامت رسیدنشان، گاهی غیبتشان و... که تصویرگر مطابق با همین اطلاعات داده شده تصاویری را ترسیم کرده‌است که در یک صفحه این تصویر رنگ شده‌است و در صفحه مقابل آن همان تصوی بدون رنگ تکرار شده تا کودکان با ذوق خود به رنگ آمیزی آن بپردازند. علاوه بر آن شعری نیز توسط شاعر کتاب و متناسب با جمله مربوطه سروده شده‌است که کودکان را بیشتر با فضای کتاب درگیر کند، علاوه بر آن اعدادی نیز در هر صفحه و متناسب با هم جمله مربوطه که گاهی به زمان غیبت امام مهدی‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، گاهی به سن به امامت رسیدن ایشان و... نشان داده شده که یکی دیگر از اهداف کتاب که آموزش اعداد نیز را هم تامین می‌کند.
عنوان کتاب با موضوع مورد بحث کتاب که امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف است هماهنگی دارد. موضوع کتاب هم در مورد آشنایی کودکان با امام عصرشان است که نویسنده با بکارگیری رنگ آمیزی و شعر فضای کتاب را متناسب با مخاطب خاص کتاب قرار داده‌است و به ترتیب به هدفش که جذب و آموزش کودکان است رسیده‌است و در این هدف موفق بوده‌است.
قطع، حجم، صفحه آرایی، طرح جلد کتاب همگی مناسب و متناسب با محتوا و مخاطب خاص آن است.
نکات مطرح شده در این جلد از این قبیل است: مکان تولد امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، سن رسیدن ایشان به امامت، مدت زمان غیبت کبری ایشان.

قیمت خالص کتاب 15000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
شاعر: مهدی وحیدی صدر، تصویگر: کلثوم نظری، رنگ آمیزی و گرافیک: محمد علی مروج زاده، تنظیم: محمد یوسفیان
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، چاپ دوم، بهار 1391
12صفحه، شابک: 6-11-6262-600-978

کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه شکوفه‌های امید، با نام مثل باران بهاری، عنوان‌ای جلد نیز با محتوای کلی کتاب مطابقت دارد.
موضوع کتاب در مورد شناساندن امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف به کودکان در قالب و فضای فکری متناسب با آنهاست. سبک کتاب و محتوای و ساختار آن، تصاویر استفاده شده در آن همگی با مفاهیم کلی کتاب متناسب است.
هدف نویسنده ایجاد نزدیکی و دوستی بین کودکان و امام زمان است که این کار با نزدیک شدن به دنیای کودکانه و کمک گرفتن از فضاهای فکری آنها انجام داده و این اطلاعات را در این قالب‌ها برده تا فهم و درک آنها برای کودکان سخت و مشکل نباشد. نویسنده در یک کتاب هم به آموزش اعداد به کودکان می‌پردازد، هم این اطلاعات را در قالبی شاد و مناسب حال کودکان با استفاده از رنگ آمیزی و تصاویری رنگارنگ و ایجاد فضایی صمیمی به کودکان عرضه می‌کند. که این روش بیسیار موثرتر و موفق‌تر خواهد‌بود.
قطع، حجم، صفحه آرایی، طرح جلد کتاب مناسب و متناسب با موضوع و مخاطب خاص کتاب است.

قیمت خالص کتاب 15000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
شاعر: مهدی وحبدی صدر، تصویرگر: کلثوم نظری، رنگ آمیزی و گرافیک: محمد علی مروج زاده، تنظیم: محمد یوسفیان
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، نوبت‌چاپ اول، تابستان 1390
12 صفحه، شابک: 3-12-6263-600-978
کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه پنج جلدی شکوفه‌های امید است با عنوان مثل چشمه و رود که این عنوان از قسمتی از شعری که در متن آمده گرفته شده‌است. ارتباط این عنوان با امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف همانطور که در متن آمده‌است این است که ایشان نیز مانند چشمه و رود به انسان زندگی می‌بخشند، و با موضوع کتاب متناسب است.
این کتاب در سه بخش تهیه و تنظیم شده یک بخش شعر، یک بخش رنگ‌آمیزی و یک بخش آموزش اعداد، این جلد کتاب در مورد از لحظه تولد امام و غیبت ایشان است که در هر صفحه جمله‌ای در این‌باره آورده شده با تصویری متناسب با آن و در صفحه مقابل آن همان تصویر بدون رنگ آمیزی جهت رنگ‌آمیزی کودکان و شعری متناسب با آن جمله و تصویر آورده شده‌است. در این صفحات اعدادی نیز وجود دارند که یا مربوط به بحث امام زمان هستند مثلا مثل تاریخ تولد ایشان، تعداد یاران ایشان که بچه می‌توانند این اعداد را نیز از این طریق بیاموزند یا برای امتیاز در صفحه نقاشی آورده شده و امتیاز کامل آن هم 313 است.
در ابتدای کتاب نیز بخشی برای وارد کردن نام و مشخصات بچه‌ها آورده شده که جهت استفاده در کلاس درس یا شرکت در مسابقه می‌توانند آنها را پر کنند.
نقاشی‌ها و شعر‌ها همگی متناسب با جمله هستند، هدف اصلی نویسنده آشنا کردن بچه‌ها با مفاهیم مهدوی بوده که در آن از شعر و نقاشی نیز کمک گرفته‌است و یکی از دلایل موفقیت اثر نیز همین است.
قطع، حجم، صفحه آرایی، همگی متناسب با مخاطب کتاب که کودکان هستند، می‌باشند.

قیمت خالص کتاب 15000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
شاعر: مهدی وحیدی صدر، تصویگر: کلثوم نظری، رنگ‌آمیزی و گرافیک: محمد علی مروج زاده، تنظیم: محمد یوسفیان
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، نوبت‌چاپ اول، تابستان 1390
12صفحه، شابک: 9-10-6262-600-978
کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه شکوفه‌های امید است، عنوان کتاب "مثل خورشید پشت ابر" است که از یکی از جملات داخل کتاب که" امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در دوران غیبت همانند خورشید پشت ابر است"، گرفته شده‌است. که عنوان با مفهوم کلی کتاب متناسب‌است.
سبک کتاب و اسلوب نگارشی آن نیز متناسب با مخاطب خاص آن است.
هدف نویسنده و ایده کلی او شناساندن امام زمان به کودکان و ایجاد رابطه نزدیک با ایشان بوده‌است که این کار را به کار‌گیری سه بخش در کتاب حاضر و دیگر کتاب‌های وابسته به این مجموعه انجام داده‌است، سه بخش رنگ آمیزی، شعر و آموزش اعداد. در ابتدا جمله‌ای در باب معرفی آن حضرت آورده شده است که متناسب با همان جمله تصویر رنگ‌آمیزی شده برای درک بیشتر کودکان و تکرار همان تصویر به صورت رنگ نشده برای کودکان و به منظور ارتباط برقرار کردن بیشتر کودکان با کتاب است. به همین ترتیب شعر و اعدادی مرتبط با متن وجود دارد که درک و فهم کودکان و زیبایی اثر می‌افزاید.
قطع، حجم، صفحه‌بندی، طرح روی جلد همگی مناسب و متناسب با مخاطب خاص کتاب است.

قیمت خالص کتاب 15000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
شاعر: مهدی وحیدی صدر، تصویرگر: سعید صفار نژاد، تهیه و تنظیم: محمد یو سفیان
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، 1390
19صفحه، شابک: 1-29-6262-600-978

کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه 40 حدیث چلچراغ است با عنوان "می‌شود جهان زیبا" که اشاره به زمان ظهور حضرت می‌کند که زمانی که ایشان ظهور کنند جهان زیبا می‌شوند و هیچ زشتی و بدی‌ای به واسطه ظهور ایشان باقی نمی‌ماند. تصویر روی جلد که گلدانی با طراوت و زیبا که پروانه‌ها دور آن در حال گردش‌اند نیز بیانگر همین مطلب است و کاملا با آن مرتبط است.
کتاب دارای فهرست احادیث که با رجوع به آن می‌شود راحتر و سریعتر به حدیث مورد نظر دست‌یافت.
در این کتاب نیز مانند جلد قبل هشت حدیث دیگر از ائمه معصوم در مورد امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف آماده‌است. کتاب در کل به سه بخش تقسیم می‌شود، یک بخش نقل حدیث به همراه ترجمه از معصوم است، بخش دوم شامل نقاشی که توصیف کننده حدیث برای درک بیشتر کودکان و نوجوانان و قسمت سوم شعر که متناسب با حدیث و برای توضیح بهتر و بیشتر و واضح‌تر آن است.
چون مخاطب این کتاب کودکان و نوجوانان هستند و آنها از شعر و نقاشی لذت می‌برند، نویسنده کتاب معنایی احادیث را با شعر و تصویر همراه کرده تا بچه ها با دقت بیشتر در شعرها و تصویرها معنای حدیث را بهتر بفهمند و نویسنده و تصویرگر و تنظیم کننده همگی با هم در تولید این اثر و هدفشان موفق بوده‌اند.
عناوین احادیث موجود در کتاب عبارتند از‌: یاران امام مهدی‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، طاووس بهشتیان، بخشنده‌ترین مردم، یاری‌دهنده، انتظار، گنج‌های پنهان، اقتدای عیسی‌ علیه‌السلام، یاران جوان.

قیمت خالص کتاب 28000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
شاعر‌: مهدی وحیدی صدر، تصویگر: کلثوم نظری، رنگ آمیزی و گرافیک: محمد علی مروج زاده، تنظیم: محمد یوسفیان

تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، چاپ دوم، تابستان 1390
12صفحه، شابک: 5-05-6262-600-978
عنوان کتاب‌ از یک مصرع سروده شده در کتاب گرفته‌شده که به معرفی مادر امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف می‌پرداخته و شاعر ایشان را مثل آبی دریا دانسته‌است.

قیمت خالص کتاب 12000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
شاعر: مهدی وحیدی صدر، تصویرگر: سعید صفار‌نژاد، تهیه و تنظیم: محمد یو سفیان
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، 1390
11 صفحه، شابک: 4-28-6262-600-978
عنوان کتاب چلچراغ، مهربان‌تر از بابا است که چلچراغ او به خاطر این است که این کتاب مجموعا یک دوره پنج جلدی محتوی 40 حدیث با موضوع حضرت مهدی است که از آن به چلچراغ نام برده شده‌است، مهربان‌تر از بابا نیز که با تصویر روی جلد که امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف را در نقش پدری که کودکانش را با مهربانی در آغوش گرفته و آنها را نوازش می کند نشان می‌دهد، کاملا مرتبط است و از یکی از احادیث داخل کتاب (که او (حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف از پدر و مادرشان به آنها مهربان‌تر است) گرفته شده‌است.
در ابتدای کتاب فهرست احادیث آورده شده که خواننده را در پیدا کردن حدیث مورد نظر کمک می‌کند.
کتاب در کل از سه بخش تشکیل شده‌است، یک بخش که شامل یک حدیث از معصوم‌ علیه‌السلام که ترجمه آن‌هم در زیر آن آورده‌شده، یک بخش که یک شعر مربوط به آن و یک نقاشی توصیف‌کننده آن است و با توجه به اینکه مخاطب این مجموعه و جلد حاضر کودک و نوجوان هستند و آنها با دقت در شعر و تصویر می توانند معنای حدیث را بهتر بفهمند، می‌توان گفت این کتاب کاملا با مخاطب خاص خود سنخیت دارد.
هدف نویسنده و ایده اصلی کتاب آشنا کردن کودکان و نوجوانان با حضرت مهدی‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در قالب احادیث موجود در مورد ایشان از ائمه معصوم و تاثیر گذاری بیشتر آن احادیث با همراه کردن آنها با شعر و نقاشی که به دنیای کودکان و نوجوانان نزدیک‌تر است، نویسنده در اجرای این هدف در طول این اثر موفق بوده‌است.
تصاویر انتخاب شده و شعر سروده شده کاملا با متن حدیث مرتبط است و درک مفهوم آن را برای کودکان و نوجوانان راحت‌تر و کامل‌تر می‌کند.
عناوین این کتاب عبارتند از هشت حدیث با موضوع: فرزند امام، خورشید پشت ابر، امنیت زمین، انتظار، فرق امام مهدی‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، شادی پرندگان، مهربان، فراوانی باران.
قطع، حجم، صفحه آرایی و طرح روی کتاب کاملا متناسب با مخاطب خاص کتاب است

قیمت خالص کتاب 28000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
شاعر: مهدی وحیدی صدر، تصویرگر: سعید صفار نژاد، تهیه و تنظیم: محمد یو سفیان
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود،1390
19صفحه، شابک: 1-32-6262-600-978

کتاب حاضر جلد پنجم از از مجموعه پنج جلدی چهل حدیث چلچراغ است، عنوان کتاب "هم غریب و هم تنها" است که از یکی از احادیث داخل کتاب گرفته شده‌است، (امام زمان‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف تنها و غریب است)، تصویر روی جلد نیز همین عبارت را نشان می‌دهد، امام زمان با اسب‌شان نشسته‌اند که ارتباط کامل و مستقیم با عنوان دارد.
هدف نویسنده از نوشتن این کتاب جهت آموزش مفاهیم و احادیث مهدوی به گروه سنی کودک و نوجوان است که همراه کردن این مفاهیم با شعر و نقاشی که زبان این مخاطبان خاص نیز است یکی موثرترین راه‌های تاثیر گذاریست و بر موفقیت اثر افزوده‌است. تمام احادیث موجود در کتاب با تصویر و شعرها کاملا متناسب و مرتبط است.
قطع، حجم، صفحه آرایی و تصویر کتاب متناسب با موضوع و مناسب مخاطب آن است.
در ابتدای کتاب فهرستی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان حدیث مورد نظرمان را با سرعت بیشتری پیدا کنیم، که این فهرست احادیث این مطالب را در بر‌دارد: دعای امام مهدی‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، تنهایی امام مهدی‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، محبت امام مهدی‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، لشکر سفیانی، آثار ظهور، مهربان با فقیران، دعای امام مهدی‌ عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، دعای ظهور.
شیوه‌ نگارش و سبک آن نیز کاملا متناسب با مخاطب خاص کتاب یعنی کودکان و نوجوانان است.

قیمت خالص کتاب 28000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
شاعر: مهدی وحیدی صدر، تصویرگر: سعید صفار‌نژاد، تهیه و تنظیم: محمد یو سفیان
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل‌الله‌‌تعالی‌فرجه‌الشریف،1390
19صفحه، شابک: 7-30-6262-600-978

کتاب حاضر جلد سوم از مجموعه پنج جلدی چلچراغ است. عنوان کتاب لحظه‌ ظهور دوست است که از یکی از احادیث داخل کتاب (مهدی‌ عجل‌الله‌‌تعالی‌فرجه‌الشریف از مکه قیام می‌کند) گرفته شده‌است و با تصویر روی جلد که تصویر خانه‌ خداست کاملا مرتبط است.
این جلد نیز مانند جلدهای قبلی از سه بخش حدیث، نقاشی و شعر تشکیل شده‌است و تصاویر تمام احادیث با شعر مربوط به هر کدامشان کاملا مرتبط هستند. کودکان و نوجوانان با بیان یک مفهوم به سه شیوه‌ متنوع و متفاوت حتما متوجه‌ آن مفهوم می‌شوند و با آن ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند زیرا که زبان برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان نقاشی و شعر است.
کتاب دارای فهرستی از احادیث در ابتدایش است که برای دسترسی راحتر و سریعتر می‌توان به آن رجوع‌کرد.
شیوه‌ نگارشی و سبک کتاب کاملا مطابق با مخاطب خاص آن یعنی کودکان نوجوانان است.
هدف اصلی و ایده‌ نویسنده ارتباط برقرار کردن با کودکان و نوجوانان از طریق شعر و نقاشی و انتقال احادیث و مفاهیم دینی و آشنا کردن آنها با امام عصرمان بوده‌است که موفقیت او در سرتاسر اثرش به چشم می‌خورد.
قطع، حجم، صفحه‌آرایی، طرح جلد کتاب، کاملا مناسب و مرتبط با مخاطب خاص آن است.
عناوین فهرست احادیث کتاب شامل: نابودی ظلم، صورت زیبا، یاد شیعیان، الگوی امام زمان‌ عجل‌الله‌‌تعالی‌فرجه‌الشریف، زمینه‌سازان ظهور، ظهور از مکه، قرآن آموزی، قدرت امام زمان‌ عجل‌الله‌‌تعالی‌فرجه‌الشریف است.

قیمت خالص کتاب 28000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت
آقای مهدی! سلام
حمیده رضایی، تصویرگر: سیده زهرا برقعی
تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل‌الله‌‌تعالی‌فرجه‌الشریف، پائیز 90
11 صفحه، شابک: 2-22-6262-600-978

عنوان کتاب، آقای مهدی! سلام است، که با متن و محتوای کتاب کاملا مرتبط است زیرا متن کتاب مجموعه نامه‌هایی که کودکان با زبان خودشان به امام زمانشان نوشته‌اند و این عنوان کاملا در خور این کتاب است. هر نامه نیز مستقلا عنوانی دارد که آن عناوین نیز کاملا با متن نامه متناسب‌است.
موضوع کتاب در کل پنج نامه ایست که کودکان مختلف با زبان کودکانه‌اشان خطاب به امام زمان نوشته و با ایشان درد و دل کرده و خواسته‌هایشان را مطرح کرده‌اند. به هر نامه دو صفحه اختصاص داده‌شده که در یک صفحه متن نامه است و در صفحه مقابل آن نقاشی مرتبط با متن کشیده شده‌است که کاملا با آن سازگار‌است.
مخاطب کتاب کودکان هستند، آنها با خواندن این کتاب شیوه‌ صحبت کردن با امام زمان خود را فرا می‌گیرند و یاد می‌گیرند همانطور که می‌توانند با پدر و مادر یا خواهر و برادرشان به راحتی صحبت کنند، با امام حاضر خود نیز به راحتی و به شیوه‌های مختلف که یکی از آنها نوشتن نامه است صحبت کنند و با ایشان همواره در ارتباط باشند.
هدف نویسنده و ایده‌ اصلی او در نوشتن این کتاب آشنا کردن کودک با امام حاضر او و نشان دادن نحوه ارتباط آنها با ایشان است و بیان برخی نکات اخلاقی در قالب نامه از زبان خود کودکان که مخاطب خاص کتاب هستند و به این طریق موثرتر خواهد بود و نویسنده در تحقق این هدف موفق بوده‌است.
قطع، حجم، صفحه آرایی، طرح جلد کتاب همگی خوب و مناسب مخاطب خاص کتاب است.
از مفاهیم کلیدی بیان شده در آن در خلال نامه‌های کودکان می‌توان به اشتیاق بزرگتر برای خواندن دعای ندبه در صبح جمعه، چگونگی دوستی با امام زمان، روش خوشحال کردن امام زمان، دعا‌کردن برای ظهور امام زمان تا دنیا زیبا‌تر شود، اشاره‌کرد.

قیمت خالص کتاب 12000 ریال می‌باشد و مبلغ 70850 ریال نیز به عنوان هزینه پستی به آن اضافه شده است، که پس از محاسبه بر حسب محل سکونت مابقی آن به حساب شما باز خواهد گشت.
ثبت سفارش
ارائه شده در پورتال جامع مهدویت


زنان و خانواده

هنرمندان، معلمان و فعالان فرهنگی

مبلغان و هیئت‌های مذهبی

دانش‌آموزان و نوجوانان

عموم مخاطبان


بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
02188998601
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، تقاطع ایتالیا، پلاک 9
پیامک
30001366